Stuk over de enquête verzonden aan Corrie van der Horst-Oosterhuis in Groningen. z.j.