Lijst van beroepen waarin geen vrouwen werkzaam zijn, ontleend aan de beroepstelling van 1889. Met codering. z.j.