Stukken betreffende de nagedachtenis van en een huldeblijk aan Jeltje de Bosch Kemper. 1916.