Acte van lening van f 12.000,- ten name van Ferdinand van Kol, bloemist te Voorschoten. 1919.