\'Verordeningen voor de Damesbestuurderessen der Afdeelingen van de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-vereeniging Arbeid Adelt\'. [1871].