Ingekomen huishoudboekjes met begeleidend schrijven betreffende de enquête budget. 1950.