Ingekomen briefkaart van de redactie van De Nederlandsche Vrouwengids 16 februari 1914; ansichtkaart van Rosa Manus en Mia Boissevain september 1929; uitgegane brieven aan Angenita Klooster 1920, 1922-1925, 1928-1929, 1931, 1934, 1938-1940; minuut van uitgaande brief aan Mej. Piepers 27 december 1934; minuut van uitgaande brief aan E. Baelde 10 november 1939. 1914-1940.