Dagboek van haar reis naar en verblijf in Indonesië samen met Jan Romein 16 oktober 1951-18 april 1952. Met een naschrift geschreven te Amsterdam, augustus 1952. 1951-1952.