Rede bij de eerste vergadering van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen (afdeling Amsterdam?). 1920.