Notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen. 21 mei 1916-30 juni 1918.