Manuscript \'Onze eeuw\' door B.O.U. Tade (ps. van Nellie van Kol). z.j.