Declaratie van A.R. Rutgers voor het maken van de houten betimmeringen voor de gebouwen van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Voor akkoord getekend door Van Nieukerken. Met staat van meer- en minderwerk. 1898.