Begroting over oktober-december 1946 en staat van baten en lasten van de Nationale Feestrok van. 1946.