Documentatie en knipsels: documentatie over vrouwenkleding z.j.; knipsel over Maxim Gorki, Duits, 1902; knipsels uit De Kroniek over kunst en Romantiek en een ingezonden brief van Fred van Eeden 1904; artikel The Religion of Scientific Meliorism door H. Snell in Ethics, Engels, 1904; na-oorlogse knipsels, onder meer uit de Tribune z.j.; knipsels over Rusland en de Revolutie uit onder meer Morgenrood,1919; 1916; programma van het Concertgebouw met concerten van Beethoven, Liszt en Mahler, dirigent W. Mengelberg, 1916. ; overgedrukt artikel Zedelijk Bewustzijn, Schoonheidszin, Religie, in hun Samenhang van J.D. Bierens De Haan, in het Tijdschrift voor Wijsbegeerte, vermoedelijk 1909. 1883-1919.