Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken betreffende een prijsvraag ‘tot het verkrijgen van eene weinig omslachtige en toch doelmatige kleeding voor zuigelingen en kinderen van ouderen leeftijd’. 1896-1898.