Krantenartikelen waarin Baale wordt genoemd uit: Algemeen Handelsblad 4 april 1918 verslag van de bijeenkomst van de Nationale Vrouwenraad en uit Het Vaderland 12 juli 1919 over de bijeenkomst van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. 1918-1919.