Themanummer \'Man en Vrouw\' van Wending 9 (1954) no 5-6, zónder het artikel van ARV; voor manuscript van dit artikel zie nr 21. 1954.