Klad- en conceptteksten van de publikatie ‘Schets van een toekomstig Huwelijksrecht’ en commentaren van leden op de uiteindelijk gepubliceerde versie. 1927.