Vrouwenadel. Gedicht ter eere van het Bestuur der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te \'s-Gravenhage, door dr. C.A. Tebbenhoff. N. Veenstra, ’s-Gravenhage. z.j.