\'Vierde Propagandaboekje van de Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen\' 1927 en prospectus voor de cursus januari-april 1928. 1927-1928.