Lijsten van vrouwen die in het bezit zijn van een diploma machineschrijven, cq. stenografie beoefenen. z.j.