Schrift met bespreking van Victor Hugo’s Religious and Religion. z.j.