Rapport betreffende de werkzaamheden van de zondagscholen van de Nederlandsche Protestantenbond.1898.