Rapporten van R.F.C.J. (Ferdi) van Kol van de Departementale School van de Maatschappij tot Nut van \'t Algemeen te Breda.1899-1904.