Uittreksels uit de Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 1932-1933, no.52, betreffende het huwelijksvermogensrecht. Met aantekeningen van de secretaris. 1932-1933.