Na XXV Jaren 1898-1923. Het feminisme in zijnen bloei en in zijne voleinding. (Haarlem 1923). 1923.