Agenda en jaarverslagen van de Liberale Unie. 1915; ontwerp program van Gemeentepolitiek met een amendement van de afdeling ’s Gravenhage. 1915 en z.j.