Knipsels van recensies van haar boeken Aan den Oedjoeng (1928), Vrouwenspiegel (1936), Slib en wolken (1947), P.C. Hooft 1581-1647 (1947), Vaderland in de verte (1948), De vruchtbare muze (1949), Met eigen ogen (1953) en Spelen met de tijd (1958). 1928-1958.