Lijsten met naam en adres van eigenaressen van Nationale Feestrokken, met geldbedrag betaald voor registratie; géén vermelding van de nummers waaronder de rokken zijn geregistreerd. 1946-1947.