Ingekomen brieven, alfabetisch geordend. Met bijlagen. 1898.