Ingekomen brieven van verschillende Rubriekcommissies betreffende het aanstellen van opzichteressen. 1898.