Ingekomen brief van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging betreffende haar opvolging als bestuurslid van het IAV. 25 november 1959.