Ingekomen convocaties voor algemene ledenvergaderingen van de Koloniale School. 1923-1940.