Stukken betreffende de op initiatief van de Vrouwenbond opgerichte Vrouwenclub Groningen. 1929.