Schrift, losse notities, knipsels en artikelen over de vrouwenbeweging en vrouwenkiesrecht. Nederlands en Engels. 1913-1915.