Afschriften van door de NVS verzonden brieven aan verschillende personen en organisaties, betreffende de oprichting van het Comité. 1925-1926.