Ingekomen brieven en telegram van voornamelijk Amerikaanse vrouwen naar aanleiding van de reis in Amerika. 1948-1949.