Circulaire betreffende het voorstel om op het onderwijscongres enkele onderwerpen te behandelen ten aanzien van het onderwijs in de Westindische koloniën. Gedrukt. z.j.