Over gezinsloon (voor de Bond voor Vrouwenkiesrecht?). 1919.