Adhesiebetuigingen en aan- of afmeldingen voor de oprichtingsvergadering van 23-1-1926, ingekomen bij de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen (NVS) naar aanleiding van de oproep die de NVS heeft gedaan in verschillende dag- en weekbladen, in november 1925, actie te ondernemen tot herziening van de huwelijkswetgeving. 1925-1926.