Stukken betreffende de pogingen om de circulaire van 15 maart 1934 ingetrokken te krijgen. 1939-1940.