Stukken betreffende de door de NVVH opgezette en door het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO) uitgevoerde enquête naar de vrijetijdsbesteding van de huisvrouw. 1949-1953.