Instructie voor de hoofdopzichteres en instructie voor opzichteressen. z.j.