Ingekomen brieven bij de redactie van De Vrije Katheder, beginselverklaring van de redactie en krantenknipsel betreffende de opheffing. 1949-1950.