Lijst van prijsopgaven voor inrichting en veranderingen, voor akkoord getekend door Van Nieukerken en mevrouw Goekoop.1898.