Brieven aan haar nicht Mejuffrouw van Tussenbroek. 26 februari 1925 en 17 april 1939.