\'Instructie opzichters’, ‘Instructie van den Chef-Opzichter over Gebouwen en Terreinen’, ‘Instructie voor den Chef-Brandwacht’ en ‘Instructie voor den Dienst der Brandweer gedurende de Tentoonstelling’. 1997.