\'Rapport inzake gelijkstelling van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten bij het onderwijs in Nederland\'; met begeleidend schrijven terugontvangen van Johanna W.A. Naber. 1918.