Stukken betreffende de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen, de Nederlandsche Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap en de International Alliance of Women. 1908-1935.