Circulaire met invulformulier gericht aan oud-leerlingen houdende het verzoek om getuigenis af te leggen omtrent de door hen bezochte scholen. Gedrukt. 1898.